LAAGRISSE REGISTREERUMINE

Laagrisse ootame osalejaid vanuses 12-18 (k.a.). Registreerumine toimub Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmetele ja organisatsioonivälistele noortele erinevalt.

KAITSELIIDU NOORTEORGANISATSIOONI NOOR

 • Kaitseliidu noorte laagrisse registreerimine toimub maakonniti erinevalt vastavalt Kodutütarde ringkonna ja Noorte Kotkaste maleva juhistele.
 • Malevas või ringkonnas registreerunud noore lapsevanema meilile edastatakse registreerimislink SPOKU keskkonda, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui Kodutütarde ringkond või Noorte Kotkaste malev on otsustanud, et noor pääseb laagrisse ja on noorelt saanud tagasiside, et ta saab sellest ka osa võtta.

Kui soovid uurida suurlaagris Spekter osalemise võimaluse kohta, võta ühendust oma rühmavanema või rühmapealikuga.

ORGANISATSIOONIVÄLINE
NOOR

 • Et registreeruda, tuleb kokku koguda 10-liikmeline noorte kamp ja 1 täiskasvanud juhendaja.
 • Seejärel annab juhendaja laagrisse tuleku soovist teada meiliaadressil spekter@kaitseliit.ee.
 • Kui laagrikorraldaja on registreerimise kinnitatud, edastatakse 10-liikmelise grupi juhendaja meilile registreerimislink SPOKU keskkonda.
 • Seejärel edastab juhendaja selle lapsevanematele, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui 10-liikmelise noortegrupi juhendaja on Spektri meiliaadressile tuleku soovist teada andnud.

Kui soovid lisainfot registreerimise kohta, kirjuta meile meiliaadressile spekter@kaitseliit.ee.

KAITSELIIDU NOORTEORGANISATSIOONI NOOR

 • Kaitseliidu noorte laagrisse registreerimine toimub maakonniti erinevalt vastavalt ringkonna ja maleva juhistele.
 • Osalevate noorte nimekiri edastatakse Spektri meeskonnale.
 • Seejärel edastatakse noore lapsevanema meilile registreerimislink SPOKU keskkonda, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui noor on Spektri meeskonnale edastatud laagris osalejate nimekirjas.

Kui soovid uurida suurlaagris Spekter osalemise võimaluse kohta, võta ühendust oma rühmavanema või rühmapealikuga.

ORGANISATSIOONIVÄLINE NOOR

 • Et registreeruda, tuleb kokku koguda 10-liikmeline noorte kamp ja 1 täiskasvanud juhendaja.
 • Seejärel annab juhendaja laagrisse tuleku soovist teada meiliaadressil spekter@kaitseliit.ee.
 • Kui laagrikorraldaja on registreerimise kinnitatud, edastatakse noore lapsevanema meilile registreerimislink SPOKU keskkonda, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui 10-liikmelise noortegrupi juhendaja on Spektri meiliaadressile tuleku soovist teada andnud.

Kui soovid lisainfot registreerimise kohta, kirjuta meile meiliaadressile spekter@kaitseliit.ee.

KAITSELIIDU NOORTEORGANISATSIOONI NOOR

 • Kaitseliidu noorte laagrisse registreerimine toimub maakonniti erinevalt vastavalt ringkonna ja maleva juhistele.
 • Osalevate noorte nimekiri edastatakse Spektri meeskonnale.
 • Seejärel edastatakse noore lapsevanema meilile registreerimislink SPOKU keskkonda, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui noor on Spektri meeskonnale edastatud laagris osalejate nimekirjas.

Kui soovid uurida suurlaagris Spekter osalemise võimaluse kohta, võta ühendust oma rühmavanema või rühmapealikuga.

ORGANISATSIOONIVÄLINE NOOR

 • Et registreeruda, tuleb kokku koguda 10-liikmeline noorte kamp ja 1 täiskasvanud juhendaja.
 • Seejärel annab juhendaja laagrisse tuleku soovist teada meiliaadressil spekter@kaitseliit.ee.
 • Kui laagrikorraldaja on registreerimise kinnitatud, edastatakse noore lapsevanema meilile registreerimislink SPOKU keskkonda, kuhu sisestatakse lapse andmed ning kinnitatakse nõusolek laagri hea tava osas.
 • Kui SPOKU keskkonnas on ankeet täidetud, on noor laagrisse registreeritud.

NB! Registreerimislink edastatakse lapsevanemale vaid juhul, kui 10-liikmelise noortegrupi juhendaja on Spektri meiliaadressile tuleku soovist teada andnud.

Kui soovid lisainfot registreerimise kohta, kirjuta meile meiliaadressile spekter@kaitseliit.ee.

Scroll to Top